Aktuální informace

Kalendář akcí

18
pro
18. prosinec 2018
v 14:00


19
pro
19. prosinec 2018
v 16:30


Provozní informace k jídelně

Kategorie: Jídelna Zveřejněno: sobota 5. duben 2014 22:37 Napsal Super User

Telefon: 417 837 401

Kontaktní osoba: Ducháčková Olga, vedoucí ŠJ

Provoz školní jídelny se řídí vyhl. 107/2005Sb. o školním stravování, vyhl. 84/2005Sb., vyhl. 430/2001Sb. o závodním stravování, vyhl. 602/2006Sb. o hygienických požadavcích na stravovací služby. Předpisy jsou k dispozici u vedoucí školní jídelny. Jídelníček je sestavován na základě výživových norem a dodržováním spotřebního koše.

 

VÝDEJNÍ DOBA

CIZÍ STRÁVNÍCI : OD 11:45 DO 12:00

ŽÁCI A ZAMĚSTNANCI ŠKOLY: OD 12,00 DO 14,00

 

Výše stravného

děti 7-10 let 20,- Kč 
děti 11-14 let 22,- Kč 
děti 15 a více let 24,- Kč
cizí strávníci 51,- Kč

 

Platby stravného je možné provádět denně od 6:30 do 8:00 a od 11:30 do 14:30 hod. v kanceláři vedoucí jídelny, poslední pracovní den v měsíci až do 16:00 hod. 

 

POKYNY VEDOUCÍ ŠKOLNÍ JÍDELNY

1. Každý strávník - žák odevzdá přihlášku ke stravování podepsanou právním zástupcem, kterou obdrží u vedoucí školního stravování (příp. ke stažení níže). Za poplatek 55,- Kč obdrží každý strávník čip, který slouží k výdeji obědů a objednávání jídel na terminálu. Terminál je umístěný v jídelně. Čip je majetkem školy, při ztrátě je čip zablokován, za poplatek 55,-Kč vystaven nový. Pokud se stane, že se čip najde, vrátí vedoucí stravování zálohu zpět.

2. Oběd je nutné přihlásit či odhlásit den předem, výjimečně ráno do 8.00 hodin na tel. č. 417 837 401. Odhlášené obědy se zúčtují v následujícím měsíci. Na konci školního roku bude provedeno vyúčtování u každého strávníka. Při odchodu ze školy musí být zůstatek vyplacen nejpozději poslední den.

3. Strava se vydává ve školní jídelně v hodinách určených vedoucí školní jídelny po dohodě s ředitelem školy.

4. Strava se mimo školní jídelnu vydává pouze, má-li se zabezpečit stravování první den nemoci žáka, a cizím strávníkům.