Kalendář akcí

25
kvě
25. květen 2020
v 00:00


Hravě o prevenci

Kategorie: Akce školy Zveřejněno: úterý 23. leden 2018 8:42 Napsal Sklepník Jan

besedy V lednu zavítaly do naší školy tři lektorky ze Zdravotního ústavu se sídlem v Ústí nad Labem. Jejich program Hravě o prevenci (HOP) naplňuje principy efektivní primární prevence. Žáci ze 7. ročníků měli téma Alkohol a kouření. Téma pro 9. ročníky Reprodukční zdraví bylo zaměřeno na antikoncepci, bezpečný sex a zodpovědnost v oblasti pohlavního života.

Žákům se program líbil, protože nejen naslouchali, ale měli možnost diskutovat, pracovat ve skupinách a projevovat své názory. V příštím roce bychom chtěli realizovat se Zdravotním ústavem jeho Dlouhodobý program školské všeobecné primární prevence.