Kalendář akcí

01
zář
1. září 2020
v 08:00


01
zář
1. září 2020
v 09:00


07
zář
7. září 2020
v 08:00


Provozní informace - školní družina

Kategorie: Uncategorised Zveřejněno: pátek 19. září 2014 20:06 Napsal Sklepník Jan

PROVOZNÍ PODMÍNKY 


Ranní ul. Nelsonská
Školní družina je otevřena od 6.00 hod do doby, kdy dětem začíná vyučování (do 8.00). Nejpozdější příchod do ŠD je v 7.15 hod.
Odpolední ul. Hrdlovská
Školní družina pokračuje od skončení vyučování (nejdříve od 11.40 hod.) odchodem na oběd až do 16.00 hod.


ORGANIZACE ŠKOLNÍ DRUŽINY:
• Rodič, který má zájem o to, aby jeho dítě navštěvovalo školní družinu, musí vyplnit žádost o přijetí a zápisový lístek.
• Do ŠD budou přednostně přijati žáci 1. – 3. tříd na základě vyjádření ředitele školy o přijetí/nepřijetí do školní družiny. Pořadí došlých žádostí není pro přijetí dítěte do školní družiny rozhodující.
Ve dnech 2. 9. až 13. 9. 2019 budou v ŠD pohlídány děti i bez rozhodnutí ředitele o jejich přijetí. Na pobyt dítěte v ŠD ve dnech 2. 9. až 13. 9. 2019 se bez výjimky vztahují všechny body vnitřního školního řádu ŠD.
• Odhlášení se provádí písemnou formou s podpisem rodičů.
• Pokud rodiče žádají o uvolnění dítěte ze ŠD mimo čas uvedený na zápisovém lístku, je nutno toto provést písemnou formou s podpisem rodičů.
• ŠD může být v provozu i o vedlejších prázdninách, pokud rodiče písemně potvrdí účast (minimální počet je 5 dětí).
• Do odpolední družiny je vhodné dát oděv na převlečení, protože děti část odpoledne tráví venku (hřiště, les....) a jedno balení papírových kapesníků.

______________________________________________________________________________

EKONOMICKÉ PODMÍNKY 


Výše úplaty za školní družinu za jedno dítě činí měsíčně 150,-Kč. Tato částka platí i pro každé další dítě v případě docházky sourozenců do školní družiny. Úplata se z důvodu nepřítomnosti dítěte v některých dnech v měsíci nesnižuje a je povinná pro každé přihlášené dítě. Pokud nechcete, aby byla úplata účtována v případě, kdy dítě nenavštěvuje družinu po celý měsíc, musíte ho písemně odhlásit.

Podmínky úplaty za školní družinu:

Platba za ŠD je možná v hotovosti pouze v kanceláři školy ZŠ Hrdlovská 662 u p. Velvarské (předáním finanční hotovosti vychovatelkám nelze) nebo bezhotovostní platbou na účet školy. Číslo účtu s variabilním symbolem (pro identifikaci dítěte) bude vyznačeno na tiskopise o vyjádření ředitele školy o přijetí dítěte do školní družiny.
Minimální platba je stanovena na pololetí, tzn. na 5 měsíců, tj. 750,-Kč.

Úplatu je nutno uhradit na 1. pololetí do 30. 9. 2019 (září 2019 – leden 2020) a na 2. pololetí do 29. 2. 2020 (únor 2020 – červen 2020). Pokud platby nebudou uhrazeny do stanovených termínů, bude dítě od prvého dne následujícího měsíce vyloučeno ze školní družiny a bude místo něj přijato jiné dítě, které nemohlo být přijato z důvodu velkého počtu zájemců.